Składanie Wniosku o Wydanie Paszportu

Ubieganie się o paszport dla źrebaka, którego ojcem jest licencjonowany ogier

Różowy dokument hodowlany należy przesłać do księgi stadnej z wypełnionymi wszystkimi danymi w ciągu 4 tygodni od daty urodzenia źrebięcia. Możliwe jest również wysłanie powiadomienia na adres psht@jaskolka.com. W przypadku dokonania zgłoszenia po upływie 4 tygodni od daty urodzenia źrebięcia, pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 200zł, w przypadku dokonania zgłoszenia w kolejnym miesiącu kalendarzowym, pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 400 zł.
Przystępując do złożenia wniosku o paszport należy wypełnić formularz wniosku paszportowego, który można znaleźć tutaj (Wniosek o Paszport).

Formularz należy zapisać jako dokument i wysłać na adres psht@jaskolka.com. Użycie laptopa/komputera do wypełnienia formularza, zagwarantuje, że nazwiska i adresy będą łatwe do odczytania i nie zostaną popełnione błędy przy wpisywaniu danych do paszportów.


Przy składaniu wniosku o paszport należy również znać status PSSM1 źrebięcia. Zaleca się wykonanie testu na PSSM1 w momencie wysyłania do nas zgłoszenia urodzenia. Dzięki temu nie będzie opóźnień przy składaniu wniosku o paszport. Jeśli oboje rodzice są zarejestrowani w PSHT i posiadają negatywny wynik testu na PSSM1, wówczas badanie PSSM1 nie jest konieczne.


Jeśli wymagany jest mikrochip od PSHT, należy to wpisać w formularzu. Wyślemy Państwu mikroczip, który lekarz weterynarii będzie mógł umieścić w źrebaku. Jeśli nie życzą sobie Państwo używać mikroczipu z PSHT, Państwa lekarz weterynarii musi najpierw wprowadzić mikroczip. Powinien podpisać papier z imieniem źrebaka i numerem mikroczipa. Należy wysłać nam zdjęcie numeru mikroczipa.


Należy dostarczyć wyraźne zdjęcia swojego źrebaka. Zdjęcia powinny być wykonane pod każdym kątem, z przodu, z lewej strony, z prawej i z tyłu. Źrebak powinien być czysty, stojący i bez przedmiotów zasłaniających widok na niego. Przykłady jak powinny wyglądać zdjęcia można zobaczyć poniżej.

Jeśli Państwa źrebak ma rodowód, który chcieliby Państwo wpisać do paszportu, należy dostarczyć wyraźny dowód rodowodu, np. zdjęcie stron paszportowych rodziców. Uwaga, jeśli chcieliby Państwo wpisać 3 pokolenia rodowodu, to jest to koszt 50zł za pokolenie. Nie akceptujemy tylko imienia jako dowodu rodowodu. Powinien on zawierać również podstawowe informacje takie jak data urodzenia, numer mikrochipa i umaszczenie.
Jeśli przesłali Państwo wszystkie wymagane przez nas informacje, możemy już przystąpić do wyrabiania paszportu. Koszt paszportu powinien być uregulowany zanim wyślemy Państwu paszporty. Proszę sprawdzić cennik dla wszystkich aktualnych kosztów.

Ubieganie się o paszport dla źrebaka, którego ojcem nie jest licencjonowany ogier

Proces korzystania z ogierów nielicencjonowanych jest w większości podobny do procesu korzystania z ogierów licencjonowanych. Główną różnicą jest to, że trzeba dostarczyć weryfikację DNA, aby udowodnić dane rodziców. Obecny koszt to 200zł za konia, zatem dodatkowy koszt to 600 zł, jeśli chcą Państwo mieć rodziców w paszporcie.  Koszt paszportu jest również wyższy dla osób hodujących z nielicencjonowanymi ogierami. Informacje na ten temat można znaleźć w cenniku. Co do reszty procesu, proszę postępować zgodnie z krokiem 2 “Wnioskowanie o paszport ze źrebakiem, którego ojcem jest licencjonowany ogier”