Simba z Jaskolki

Zatwierdzony ogier hodowlany.
PSSM1 nn
FIS nn
141cm
COB
Type 72, Exterior 70, Movement 78
Usytuowany – Jaskolka, Marczow 56, 59-610 Wlen
Kontakt – info@jaskolka.com
571239399
www.facebook.com/jaskolka.stud