Zgłoszenie urodzenia źrebaka.

W przypadku urodzenia się źrebaka konieczne jest przesłanie świadectwa urodzenia do PSHT

Można do tego użyć poniższego adresu:
Biuro PSHT Studbook
Marczów 56 A
59-619 Wleń, Polska
E-mail: ‪psht@jaskolka.com‬

Świadectwo urodzenia należy przesłać w ciągu 14 dni od urodzenia. Po dokonaniu rejestracji porodu, osoba będąca właścicielem klaczy w chwili urodzenia źrebaka, jest uważana przez związek za hodowcę źrebaka. Dodatkowo należy przesłać świadectwo krycia otrzymane od właściciela ogiera do PSHT.

Zgłoszenia należy dokonać, również w przypadku urodzenia martwych źrebiąt czy poronień.